12:59 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường


Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.
Địa chỉ Email của đơn vị: ttcntt.tnmt@gmail.com; ttcntt.tnmt@tuyenquang.gov.vn;
Trụ sở: Số 429, đường Trường Chinh, Phường Ỷ La – Thành phố Tuyên Quang

1. Lãnh đạo trung tâm:
- Giám đốc: Trần Đức Mạnh
Điện thoại: 207.3827993 ;
Email: tranmanhtnmt@gmail.com; tdmanh.tnmt@tuyenquang.gov.vn;  

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
2.1 Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: La Thanh Huyền
Email: lthuyen.tnmt@gmail.com; Điện thoại: 207.3980992;

2.2 Phòng Nghiệp vụ:
Trưởng phòng: Hoàng Thị Lan Anh
Email: hlanh.tnmt@gmail.com

1. Chức năng
Có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin và công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu với Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa bàn tỉnh, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Sở;
- Thu thập, quản lý, biên tập, chỉnh lý, phục chế, tu bổ các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ lưu trữ bằng giấy của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh gồm: Các loại hồ sơ, tài liệu về quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; kết quả các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; sản phẩm, kết quả của các công trình phục vụ việc thành lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh phục vụ nhu cầu quản lí nhà nước trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Tổ chức xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Giám đốc Sở;
- Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức kinh tế, xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật;
- Tham gia thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên môi trường các huyện, thành phố; tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng;
- Thực hiện các chương trình, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin tư liệu theo phân công của Sở;
- Thực hiện các dịch vụ chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tư liệu, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Sở theo quy định của pháp luật; hợp đồng dịch vụ đo đạc và xây dựng các loại bản đồ bằng công nghệ số.
- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố.
- Quản trị vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của trang thông tin điện tử, thư viện điện tử; hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Sở;
- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;
- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của tỉnh;
 
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

Tiếp cận thông tin
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch" tỉnh Tuyên Quang
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da