,

về việc báo cáo giám sát môi trường

Trần Văn Thành - tranvanthanh215@gmail.com
HỎI:

Xin cho hỏi về việc báo cáo giám sát môi trường thực hiện tối thiểu 6tháng/lần theo nghị định số 29/2011/NĐ-CP có bắt buộc doanh nghiệp phải thuê tư vấn bên ngoài thực hiện không? Tự bản thân doanh nghiệp có thể thực hiện bản báo cáo giám môi trường không? Nếu được thì doanh nghiệp cần phải đám ứng những điều kiện nào (theo luật, thông tư nào)? Mong được nhận câu trả lời của quý Sở và nếu được xin quý Sở trích dẫn các văn bản luật hướng dẫn. Chân thành cảm ơn

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo mục 5.2 Chương 5, Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì việc giám sát môi trường xung quanh phải được thực hiện với tần suất tối thiểu 06 tháng/lần.
 
Việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (tổng hợp kết quả đo quan trắc, giám sát môi trường) đơn vị có thể tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, các đơn vị chỉ được thực hiện đo quan trắc môi trường khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ.

Câu hỏi cùng chuyên mục