,

Gửi câu hỏi

thay đổi vị trí quan trắc trong đề án bảo vệ môi trường

trâ - thanhhuyendbp1990@gmail.com

Hỏi: hiện tại cơ sở tôi đang thực hiện quan trắc theo đề án bảo về môi trường. nhưng vị trí quan trắc không đúng theo thông tư 31.
Muốn thay đổi vị trí quan trắc môi trường trong đề án bảo vệ môi trường cần những thủ tục gì?  Xem tiếp »

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các doanh nghiệp

Vũ Vân Anh - rabbit1808@gmail.com

Hỏi: Xin hỏi về thời gian nộp báo cáo quan trắc định kỳ đối với các doanh nghiệp?
1. Đối với doanh nghiệp nằm trong các CCN thì thời gian nộp báo cáo quan trắc định kỳ và thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường được quy định như thế nào? thời gian nộp cụ thể được quy định tại NĐ, TT nào?
2. Đối với các doanh nghiệp không thuộc các khu, CCN thì thời gian nộp như thế nào?
3. Đối với các doanh nghiệp được phê duyệt ĐTM thuộc thẩm quyền của tỉnh thì có phải nộp BC quan trắc và báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho UBND huyện nơi có dự án hay không?  Xem tiếp »

Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Lê Hùng - lehungmtqt@gmail.com

Hỏi: Kính gửi quý Sở.
Chúng tôi là Cơ sở chế biến mủ cao su; đã đầu tư hệ thống xử lý nước theo theo công nghệ sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí. Tổng diện tích mặt bằng sử dụng khoảng 1,0ha
Nước thải đầu ra ước tính trên lượng nước sử dụng cho quá trình chế biến mủ khoảng 150m3/ngày.
Tuy nhiên, một thực tế rằng trong những năm vừa qua, do nhu cầu thị trường giảm; công suất của Nhà máy giảm và lượng nước thải đầu ra sau khi xử lý chỉ được lưu chứa trong hệ thống xử lý mà không thải ra môi trường tiếp nhận. Nước thải tại hồ sinh học cuối cùng của HTXL được cơ quan chức năng phân tích đạt Quy chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT.
Do vậy, chúng tôi có phải lập thủ tục xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước không? Nếu có thì lập theo mẫu phụ lục nào của Thông tư 27/2014/BTNMT.
Kính mong Quý cơ quan trả lời sớm, để Công ty hoàn tất các thủ tục BVMT theo quy định.
Xin trân trọng cám ơn  Xem tiếp »

Nội dung báo cáo ĐTM theo NĐ 40

Lehung - lehungmtqt@gmail.com

Hỏi: Kính gửi Quý Sở.
Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2019, theo đó, đối với các cơ sở SXKD đã đi vào sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo Phụ lục II, thì bị xử phạt hành chính và phải lập ĐTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Quy định thì phải đánh giá tác động môi trường trong các giai đoạn: GPMB, chuẩn bị thi công; thi công và vận hành dự án. Tuy nhiên đối với Nhà máy đã hoạt động ổn định thì nội dung : Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp giảm thiểu trong giai đoạn GPMB và thi công xây dựng có cần đề cập trong báo cáo không? nếu có thì chi tiết như một dự án bình thường hay là viết chung chung về những giải pháp đã thực hiện.
Rất mong, ý kiến của Quý Sở để Công ty hoàn thiện Hs, trình thẩm định, phê duyệt
Trân trọng.  Xem tiếp »