,

Có bắt buộc doanh nghiệp nào cũng thực hiện đo định lượng môi trường

Nguyen Thi Bich Lien - lienlienhr@gmail.com
HỎI:

Dạ cho em hỏi. Doanh nghiệp em thuộc lĩnh vực thương mại đồ nội thắt, nơi làm việc chỉ có văn phòng, số lượng nhân viên khoảng 8 người. Vậy thì quy định nào bắt buộc phải thực hiện đo định lượng môi trường.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của bạn chưa đầy đủ thông tin về quy mô sản xuất kinh doanh của đơn vị nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để trả lời cụ thể cho bạn. Để được hướng dẫn chi tiết, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đặt trụ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang để được hướng dẫn, giải đáp.

Câu hỏi cùng chuyên mục