,

xác định mốc giới

Nguyễn Viết Hải - Nguyentrucl491@gmail.com
HỎI:

Tôi xin hỏi sở tài nguyên môi trường tôi có thửa đất ở được cấp giấy chứng nhận năm 1990. hiện nay muốn đo đạc xác định lại mốc giới , diện tích thửa đất thì nộp đơn đến cơ quan nào. cơ quan nào có thẩm quyền xác định mốc giới thửa đất ở của gia đình tôi. xin cảm ơn

TRẢ LỜI:
Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Trang tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Gia đình bạn muốn đo đạc để xác định lại mốc giới, diện tích thửa đất theo hiện trạng gia đình bạn đang sử dụng, đề nghị bạn thì nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện để được giải quyết.

Câu hỏi cùng chuyên mục