,

ứng dụng VILIS 2.0 để xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính xã

Nguyễn Văn Huấn - nguyenhuantq@gmail.com
HỎI:

em là sinh viên đang làm đề tài khóa luận về ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 để xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính xã. Địa điểm là UBND xã Xuân Quang, Chiêm Hóa.
hôm e lên xin số liệu thì cán bộ ĐC nói là không có số liệu bản đồ địa chính dạng số của xã nên em muốn nhờ Anh,Chị Webmaster giúp đỡ cho em xin số liệu bản đồ địa chính dạng số của toàn xã. Em trân trọng cảm ơn.
Mail: nguyenhuantq@gmail.com

TRẢ LỜI:

Nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Hiện nay trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (trong đó có xã Xuân Quang) chưa được đo đạc địa chính nên không có bản đồ dạng số, chúng tôi không đáp ứng được theo đề nghị của bạn.

Câu hỏi cùng chuyên mục