,

tuyen cong nhan vien chuc

van thi tuyen - vantuyen.mt92@gmail.com
HỎI:

E hoc cong nghe ky thuat moi truong he cao dang nam 2013 em sap ra truong va muon xin so tnmt tuyen quang lamviệc nhung em khtong biet la trong nam 2013nay tinh minh tuyen vao bao gio va nop ho do nhu the nao

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
- Về Công chức: Năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường không thi tuyển công chức, mà chỉ tiến hành xét, đề nghị UBND tỉnh chuyển loại viên chức có trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở sang công chức phù hợp với vị trí trí việc làm của công chức cần tuyển.
- Về Viên chức: Hiện nay, biên chế viên chức được UBND tỉnh giao tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã đủ chỉ tiêu. Năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường không tiến hành thi tuyển viên chức.

Câu hỏi cùng chuyên mục