Gửi câu hỏi

diện tích cấp đất ở khi làm sổ đỏ

QUAN VĂN THƠ - anhthaothuy@gmail.com

Hỏi: Kính gửi: Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: Quan Văn Thơ tổ trung tâm 3 thị trấn Vĩnh Lộc - Chiêm Hóa - Tuyên Quang. Xin trình bày và hỏi Sở tài nguyên môi trường tỉnh một việc như sau:
1) Gia đình tôi đang sử dụng một ô đất anh chị cho từ năm 1988 đất sườn đồi.Trước ngày 15/10/1993 cán bộ địa chính xã - tổ nhân dân đo lập sổ địa chính đóng thuế đất ở là 210m, còn một diện tích đát sườn đồi dốc 45 độ không vào sổ. Năm 1998 tô xây một căn hộ 6om. Năm 2001 tô bán nhà gỗ kèm theo đất 50m cho một chủ khác thỏa thuận tự làm sổ . Còn 100m tôi cho hai con sau khi xây dựng gia đình và dựng nhà lên ở trước năm 2003 đến năm 2012 với 160m đất tôi có ba căn hộ với 10 nhân khẩu.
- Tháng 5/2013 huyện, xã phổ biến thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đứng tên kê khai xin cấp 210m đất ở.
- Ngày 15/11/2013 ông tổ trưởng cho biết là xã chỉ cấp cho tôi 70m chứ không cấp được cấp 120m ( vì đã bán đi 50m đất ở). Nếu muốn được cấp 120m thì phải làm tờ khai nộp tiến sử dụng đất là 50%, nếu không nộp tiền thì cấp đất vườn.
2. Tôi xin hỏi:
- Đất của tôi có trước mốc không thuộc vùng quy hoạch đóng thuế đất ở ( hiện trạng dựng nhà lên ở kín) có đủ điều kiện xếp cấp công nhận theo mốc thời gian theo điều 4 khoản 3, điều 50 khoản 1điểm b,c của luật đất đai và Nghị định 84/2007.
Vậy UBND Vĩnh Lộc xếp cấp cho tôi khi làm sổ đỏ tại thời điểm tháng 11/2003 là 70m đất ở có đúng không?
Kính mong sở tài nguyên môi trường trả lời giúp cho tôi hiểu.
Tôi xin cảm ơn.  Xem tiếp »

hỏi về bản bản đồ mốc ranh giới

Trương Hồng Thăng - nguyenthimaivfu@gmail.com

Hỏi: tôi là cán bộ của công ty cổ phần chè tân trào, hiện nay công ty đang lập hồ sơ ranh giới, mốc giới của công ty theo thiết kế kỹ thuật 1860 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 31/12/2010. Xin hỏi quý Sở trên bản đồ mốc ranh giới, mốc giới sử dụng đất của công ty cần phải được các cơ quan nào xác nhận (ký, đóng dấu)? xin Quý Sở cho biết?
Xin Chân thành cảm ơn  Xem tiếp »

cơ cấu tổ chức

Lê văn Khải - levankhai92@gmail.com

Hỏi: Em xin hỏi cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn về quản lý đát đai thuộc sở Tài Nguyên Môi Trường Tuyên Quang là những cơ quan nào ạ? Em xin Chân Thành cảm ơn  Xem tiếp »

Tranh chấp đất giữa cá nhân với tổ chức

Lý Trung Kiên - ltkien.gv08@tuyenquang.edu.vn

Hỏi: Tôi là GV Trường THPT ATK Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang hổi:
Năm 2007 Gia đình Ông Nguyễn Văn Trí có mượn 2.5ha đát canh tác nông nghiệp của nhà trường theo thỏa thuận đến ngày 31.12.2012 hoàn trả đát cho nhà trường, đến ngày 31. 12.2012 ông Trí dã thực hiện đúng thỏa thuận. nhưng quá trình canh tác ông Trí đã trồng 1ha keo và ông thông báo là UBND xã Minh Thanh giao cho ông trồng theo dự án hỗ trợ cây lâm nghiệp, khi nhà trường hỏi UBND xã Minh Thanh thì chủ tịch UBND xã có trả lời đát đó không thuộc quyèn sở hữu của nhà trường, nếu nhà trường có sổ thì mới gải quyết, nên xã không có trách nhiệm thông báo với nhà trường.diện tích 2.5 ha nhà trường khai phá sử dung từ năm 1978 hiện vẫn do nhà trường quản lý vậy xin hỏi UBND xã Minh Thanh đơn phương bàn giao đát cho cá nhân họ gia đình ông Trí mà không thông báo với nhà trường như vậy là đúng hay sai. Xin cảm ơn  Xem tiếp »