,

Gửi câu hỏi

cơ cấu tổ chức

Lê văn Khải - levankhai92@gmail.com

Hỏi: Em xin hỏi cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn về quản lý đát đai thuộc sở Tài Nguyên Môi Trường Tuyên Quang là những cơ quan nào ạ? Em xin Chân Thành cảm ơn  Xem tiếp »

Tranh chấp đất giữa cá nhân với tổ chức

Lý Trung Kiên - ltkien.gv08@tuyenquang.edu.vn

Hỏi: Tôi là GV Trường THPT ATK Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang hổi:
Năm 2007 Gia đình Ông Nguyễn Văn Trí có mượn 2.5ha đát canh tác nông nghiệp của nhà trường theo thỏa thuận đến ngày 31.12.2012 hoàn trả đát cho nhà trường, đến ngày 31. 12.2012 ông Trí dã thực hiện đúng thỏa thuận. nhưng quá trình canh tác ông Trí đã trồng 1ha keo và ông thông báo là UBND xã Minh Thanh giao cho ông trồng theo dự án hỗ trợ cây lâm nghiệp, khi nhà trường hỏi UBND xã Minh Thanh thì chủ tịch UBND xã có trả lời đát đó không thuộc quyèn sở hữu của nhà trường, nếu nhà trường có sổ thì mới gải quyết, nên xã không có trách nhiệm thông báo với nhà trường.diện tích 2.5 ha nhà trường khai phá sử dung từ năm 1978 hiện vẫn do nhà trường quản lý vậy xin hỏi UBND xã Minh Thanh đơn phương bàn giao đát cho cá nhân họ gia đình ông Trí mà không thông báo với nhà trường như vậy là đúng hay sai. Xin cảm ơn  Xem tiếp »

xin van ban

vu quang anh - quanganhdhl@yahoo.com

Hỏi: ngay 6/8/2012 So tai nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 592/STNMT-CCĐĐ v/v hướng dẫn xử lý diện tích đất các nông, lâm trường trả lại địa phương, tôi đang rất cần có Thông tư số302/TT-ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn thi hành Quyết định số201/QĐ-ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất ngày 14/7/1989 về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  Xem tiếp »