,

sản xuất tinh bột sắn

hoàng văn hương - queanh_tq@yahoo.com
HỎI:

gia đình tôi dự định làm khu chế biến tinh bột sắn trên mảnh đất của gia đình.Quý cơ quan cho tôi hỏi gia đình tôi phải làm thủ tục gì để được phép sản xuất mặt hàng nói trên?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Để sử dụng mảnh đất của gia đình bạn cho mục đích xây dựng khu chế biến tinh bột sắn (mục đích sản xuất kinh doanh), hộ gia đình bạn phải làm các thủ tục sau:
- Liên hệ với UBND cấp huyện để đăng ký Giấy phép sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường (tùy thuộc vào quy mô, công suất của hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ dự án phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường (quy mô nhỏ) hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy mô, công suất lớn theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường).
- Thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu thửa đất gia đình bạn đang sử dụng không phải là đất cơ sở sản xuất kinh doanh).
Các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất và bảo vệ môi trường, gia đình bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc thông qua bộ phận làm việc theo cơ chế một cửa của UBND huyện để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục