,

san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp

nguyen trong luong - nguyentrongluongtc@gmail.com
HỎI:

Xin cho hỏi: ông Nguyễn Văn A san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp diện tích 100m2 không trồng cây, không xây dựng thì xử lý theo Điều nào, văn bản quy định?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Tại Khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Huỷ hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định”.
Như vậy, diện tích sau khi san lấp mặt bằng mà mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hành vi của ông Nguyễn Văn A là huỷ hoại đất.
Hành vi vi phạm trên được xử lý theo quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn tại Văn bản số 338/TTr-P2 ngày 22/10/2015 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Câu hỏi cùng chuyên mục