,

Phải làm thủ tục gì để được đứng tên sổ đỏ? Như thế có phải nộp các khoản thuế nào không?

Nguyễn Thế Đạt - Thedat.tq@gmail.com
HỎI:

Nguyen The Dat - Son Duong, Tuyen Quang:

Bố mẹ tôi có một ngôi nhà và muốn cho vợ chồng tôi thừa kế (vì tôi là con trai duy nhất). Tuy nhiên sổ đỏ đã lấy tên bố mẹ tôi. Vậy tôi phải làm thủ tục gì để được đứng tên. Như thế có phải nộp các khoản thuế nào không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:
 
          1. Về trình tự, thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất: được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; cụ thể:
"1. Người nhận thừa kế nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc đăng ký thừa kế được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

          2. Nghĩa vụ tài chính:

          2.1- Về thuế chuyển quyền sử dụng đất:

          Theo quy định tại mục 1 Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính thì trường hợp bạn nhận thừa kế quyền sử dụng đất của Bố mẹ không thuộc diện phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

          2.2- Về nộp lệ phí trước bạ:

Bạn không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại tiết h3 điểm 3 mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên trong khi thực hiện cấp giấy CNQSD đất bạn cung cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (nơi có đất) bản sao có công chứng các giấy tờ: Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh để làm cơ sở xét miễn lệ phí trước bạ.

          Để được hướng dẫn chi tiết, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất ông được thừa kế và cung cấp hồ sơ thừa kế.

Câu hỏi cùng chuyên mục