lập lại ĐTM

Bùi Như Anh - dotuyet1503@gmail.com
HỎI:

tôi xin hỏi công ty tôi có dự án xây dựng khu công nghiệp tại 1 thị trấn. Năm 2012 bên tôi đã làm đánh giá tác động môi trường với quy mô 141 ha và đã được phê duyệt. Đến nay dự án vẫn chưa được khởi công xây dựng, tuy nhiên tôi không rõ ở điểu nào luật nào nhà nước chỉ cho bên tôi xây dựng với diện tích 50ha, và yêu cầu lập lại ĐTM. Xin hỏi bên tôi có bắt buộc phải lập lại ĐTM không. Và theo khoản mục nào bên tôi chỉ được xây dựng có 50ha. Kính mong nhận được câu trả lời.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, tại điểm a, khoản 1 Điều 20 "chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường" đối với dự án của công ty bạn, năm 2012 đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến năm 2017 vẫn chưa thực hiện triển khai dự án. Vì vậy công ty phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
         
Bạn hỏi "ở điều nào luật nào nhà nước chỉ cho bên tôi xây dựng với diện tích 50ha" do câu hỏi của bạn chưa được cụ thể nên Sở không giải đáp cụ thể cho bạn được. Đề nghị bạn liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được giải đáp. Địa chỉ Số 429 Đường Trường Chinh, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang (ĐT: 0273.980.367)

Câu hỏi cùng chuyên mục