,

xử lý vi phạm hành chính về lấn chiếm bãi triều nuôi ngao

nguyễn văn đằng - nguyendangbptb@gmail.com
HỎI:

năm 2012, địa phương tôi có cho người dân đấu thầu diện tích bãi triều ven biển để nuôi ngao, quá trình nuôi ngao các hộ trúng thầu đã tự ý cắm lấn ra ngoài diện tích được phép nuôi ngao gây mất an ninh trật tự.
Câu hỏi: thẩm quyền, trách nhiệm xử lý các hộ cắm lấn diện tích để nuôi ngao thuộc ngành nào? cơ quan nào? theo văn bản nào?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc các hộ tự ý cắm lấn diện tích đất để nuôi ngao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi lấn, chiếm đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; hành vi này được xem xét xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Tùy vào diện tích đất vi phạm, xác định được số tiền xử lý vi phạm và thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019.

Câu hỏi cùng chuyên mục