,

thừa kế và phân chia đất đai

đỗ viết thiệp - vietthiepdo@gmail.com
HỎI:

tôi là con út trong gia đình các anh và chị tôi đều đã lập gia đình và có nhà ở riêng. tôi ở với bố đến năm 1993 bố qua đời, năm 1998 nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất bố tôi để lại đứng tên tôi. nay các anh, chị tôi đòi chia diện tích đất nói trên như vậy có đúng được không.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo câu hỏi nêu trên, bạn chưa nêu rõ khi còn sống bố mẹ, anh, chị có văn bản giấy tờ cho bạn được quyền sử dụng thửa đất nêu trên không, hoặc khi chết bố, mẹ, anh, chị bạn có để lại di chúc thừa kế thửa đất nêu trên cho bạn hay không?

Tuy nhiên trường hợp bố, mẹ bạn chết (năm 1993) không để lại di chúc thừa kế di sản nêu trên, theo quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế tại Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”.

Khoản 1, Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời điểm này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.....

Như vậy trường hợp của bạn chưa hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế, nay các anh, chị bạn đòi chia diện tích đất nói trên, mà thỏa thuận không thành, thì đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục