Đo đạc để cấp và đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Mỹ Sơn - Tổ 9, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang
HỎI:

Tôi đã đăng ký đo đạc với Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 11 năm 2021 cho đến nay là 4 tháng tại sao vẫn chưa được trả kết quả đo đạc, ko hiểu thủ tục hành chính phục vụ dân như vậy có đúng quy định ko đề nghị Lãnh đạo Sở giúp đỡ và giải quyết?

TRẢ LỜI:

Thực hiện văn bản số 270/STNMT-CNTT ngày 10/03/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đăng ký trích đo thửa đất qua Website của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tính từ ngày 10/03/2021 đến ngày 10/3/2022 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Không  nhận được đơn đăng ký nào của người đăng ký có tên ông Hoàng Mỹ Sơn, Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nếu ông Hoàng Mỹ Sơn còn có nhu cầu đăng ký trích đo thửa đất đề nghị ông truy cập theo địa chỉ: http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html để được đăng ký và thực hiện.

Câu hỏi cùng chuyên mục