Xin số liệu

Phan Văn Trung - mrvantrung@gmail.com
HỎI:

Em là sinh viên đang thực tập tại UBND xã Vinh Quang, đang làm báo cáo thực tập về tình hình quản lý, cấp GCNQSDĐ tại xã, em đang rất cần Kết quả tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh để làm báo cáo. Kính mong Anh,Chị Webmaster giúp đỡ cho em xin một bản báo cáo kết quả kiểm kê đất. Em trân trọng cảm ơn.

TRẢ LỜI:
Với nội dung bạn hỏi, đề nghị bạn trực tiếp tới Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục