,

Thuê đất làm mặt bằng sản xuất

Vũ Thị Hương - congtynamphuonghb@gmail.com
HỎI:

Doanh nghiệp em hoạt động khai thác khoáng sản, mặt bằng sản xuất doanh nghiệp đã có, như vậy doanh nghiệp em có phải thuê đất của nhà nước nữa hay không/. Em xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Trường hợp Doanh nghiệp em đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì diện tích mỏ khoáng sản được cấp thuộc trường hợp phải thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai.

Đối với mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp em đã có mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất thì doanh nghiệp phải hoàn thiện thủ tục xin thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Câu hỏi cùng chuyên mục