,

Ban do hien trang,ket cau va quy hoach

Au xuan huy - Klonghau88@gmail.com
HỎI:

Toi muon thanh lap de an xay dung ket cau ha tang phuc vu du lich thuoc huyen yen son,Tuyen Quang.Nhung chua co ban do quy hoach lam co so.vay xin hoi so TNMT cach tra cuu ban do qua trang web cua so dc ko,va lam nhu the nao tien ich.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, đề nghị bạn trực tiếp tới Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được hướng dẫn chi tiết.

Câu hỏi cùng chuyên mục