,

có được cấp sổ đỏ

khỏng văn trường - truongkt24@gmail.com
HỎI:

Bố mẹ tôi có mua đất vườn trồng cây ngắn ngày từ năm 1993 chỉ có giấy viết tay. năm 1999 bố mệ tôi làm nhà ở và đóng thuế nhà ở tờ năm 1994 đến nay. Vậy bố mẹ tôi có được cấp sổ đỏ không và thủ tục để được cấp sổ đỏ

TRẢ LỜI:
Nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bố mẹ bạn mua đất nông nghiệp (đất vườn) trước năm 1993 có giấy tờ viết tay; năm 1999 bố mẹ bạn làm nhà ở trên đất vườn. Bố mẹ bạn thuộc trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, trường hợp bố mẹ bạn sử dụng đất không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị bạn hướng dẫn bố mẹ bạn liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang hoạch Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi bạn đang sinh sống để được hướng dẫn chi tiết./.

Câu hỏi cùng chuyên mục