,

cơ cấu tổ chức

Lê văn Khải - levankhai92@gmail.com
HỎI:

Em xin hỏi cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn về quản lý đát đai thuộc sở Tài Nguyên Môi Trường Tuyên Quang là những cơ quan nào ạ? Em xin Chân Thành cảm ơn

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
Các cơ quan chuyên môn về quản lý đất đai thuộc sở Tài Nguyên Môi Trường Tuyên Quang bao gồm:
- Chi cục Quản lý đất đai
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Câu hỏi cùng chuyên mục