,

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã

nguyễn xuân phương - xuanphuongthaison@gmail.com.vn
HỎI:

UBND xã Thái Sơn có 300m2 đất khu dân cư tự điều chỉnh không sử dụng nhiều năm. Nay chúng tôi xin được giao khu đất đó để xây dựng trụ sở cho HTX có được không? Nếu được chúng tôi phải làm thủ tục gì?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
1. Về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Tại Điều 31 Luật Đất đai quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: 
“1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”
Như vậy việc quyết định giao đất để sử dụng vào mục đích gì phải căn cứ trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã Thái Sơn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo nội dung câu hỏi thì diện tích đất 300 m2 thuộc đất khu dân cư, quy hoạch để giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở, nay  chuyển sang xây dựng trụ sở cho HTX là không phù hợp với mục đích theo quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Về thẩm quyền giao đất cho HTX:
 Theo quy định Điều 37 Luật Đất đai ngày 26/11/2003 quy định: thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho hợp tác xã thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang (không thuộc thẩm quyền của UBND huyện Hàm Yên và UBND xã Thái Sơn).
 Do đó để làm thủ tục giao đất, cho thuê đất cho HTX xây dựng trụ sở thì phải điều chỉnh quy hoạch khu dân cư và được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.
Nếu có nội dung chưa rõ, hoặc muốn biết thêm chi tiết đề nghị bạn có Văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được phúc đáp./.

Câu hỏi cùng chuyên mục