,

Trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải của thành phố.

Hoàng Đức Thuần - mrhwang90@gmail.com
HỎI:

Em xin phép được hỏi thành phố của mình hiện nay đã có trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải chưa ạ?. các trạm đó nằm ở chỗ nào ạ?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở TN&MT trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang chỉ có các hệ thống công trình xử lý nước thải riêng lẻ của từng đơn vị, doanh nghiệp; chưa có trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung nào.

Câu hỏi cùng chuyên mục