Thủ tục đất đai

Vũ Việt Thanh - thanhvuviet@gmail.com
HỎI:

Kính gửi Sở Tài Nguyên Môi Trường
Cho tôi xin hỏi
tôi có mua một mảnh đất, nhưng khi làm thủ tục chuyển nhượng gặp phải một số vướng mắc sau
Ông chủ đất có 128,5m2 đất trồng cây lâu năm và 400m2 đất thổ cư, nhưng đã chuyển quyền sử dụng cho 2 hộ khác với tổng diện tích là: 180m2 đất thổ cư (đất thổ cư hiện còn trên sổ là 220m2) và 131,3m2 đất trồng cây lâu năm (như vậy đã bán trội 3,3m2 so với số lượng có thực trong sổ đỏ). Do đó hiện nay ông chủ đất còn tổng diện tích là 216,7m2 (có thể coi là diện tích đất thổ cư).
Nay muốn chuyển nhượng cho tôi 100m2 đất thổ cư thì tôi có làm hợp đồng chuyển nhượng được không?
Rất mong sớm nhận được thông tin phản hồi
Tôi xin kính chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp thì ông chủ đất (gọi tắt là ông A) đã ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cho 02 hộ gia đình nhiều hơn 3,3 m2 diện tích đất trồng cây lâu năm (trong cùng thửa đất có nhà ở) được cấp trên giấy chứng nhận và giao dịch đã thành công, bên nhận chuyển nhượng đã sử dụng đất.
 Sau khi chuyển nhượng cho 02 hộ thì ông A không còn diện tích đất cây lâu năm, trên giấy tờ còn 220 m2 đất ở nông thôn, nhưng thực tế đã bàn giao cho bên nhận chuyển nhượng 3,3 m2 đất ở.
Như vậy thực tế ông A chỉ còn 216,7 m2 đất ở tại nông thôn. Nay muốn chuyển nhượng 100 m2 cho bạn thì vẫn làm hợp đồng chuyển nhượng theo quy định, nhưng ông A phải đáp ứng được các điều kiện sau:
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Kích thước thửa đất sau khi chia tách phải có chiều rộng tối thiểu là 04 mét, chiều sâu tối thiểu là 09 mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại tiết b Điều 5 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh).

Câu hỏi cùng chuyên mục