,

Tại sao dọc lưu vực sông lô ban đêm có mùi thối rất khó ngửi

hathibichthuan - hathibichthuan83@gmail.com
HỎI:

Từ khi, nhà máy bột giấy An Hòa đi vào sử dụng một thời gian ban đêm dọc lưu vực sông lô có mùi thối rất khó ngửi.Cứ khoảng 12h đêm cho đến sáng một mùi nồng nặc, hôi thối bốc lên dọc bờ sông Lô. Dân cư hai bên bờ sông đến hết địa phận tỉnh Tuyên Quang giáp tỉnh Phú Thọ đều thấy bất bình về vấn đề này. Đề nghị Sở tài nguyên môi trường Tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, giám sát để chấm dứt tình trạng này

TRẢ LỜI:

Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời độc giả như sau:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường, hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình kiểm tra, khảo sát thực tế và kết quả đo quan trắc môi trường tại các nhà máy cho thấy, việc phát sinh mùi khó chịu tại khu vực như phản ánh của độc giả là có thực. Nguyên nhân gây phát sinh mùi là do Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa trong quá trình sản xuất, các thiết bị chưa vận hành đồng bộ nên hiệu quả xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, làm phát tán khí thải (chủ yếu là các khí: NO2, NO, H2S, CO, CO2, SO2) gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng cục bộ đến các hộ dân xung quanh và vùng lân cận.

Hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường tiến hành quan trắc, lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường khu vực Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty cổ phần giấy An Hòa thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất của Nhà máy (văn bản số: 784/TNMT-CCBVMT ngày 10/10/2011; 852/TNMT-CCBVMT ngày 03/11/2011; 46/TNMT-CCBVMT ngày 07/02/2012). Đồng thời Sở cũng đã có văn bản số 509/TNMT-CCBVMT ngày 04/7/2012 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa; văn bản số 877/TNMT-CCBVMT ngày 12/11/2012 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động xả nước thải của nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa; văn bản số 948/TNMT-CCBVMT ngày 04/12/2012 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động xả nước thải của Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục môi trường sớm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất của Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, đồng thời phối hợp với Tổng cục môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục