,

Liên hệ xin số liệu hỗ trợ làm báo cáo tốt nghiệp

Phùng Xuân Hiếu - what.s76@gmail.com
HỎI:

Hiện tại em muốn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp liên quan đến một trong 2 mảng vấn đề là: Xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Yên Sơn và xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Tuyên Quang.
Vậy anh/chị cho em hỏi để có các thông tin liên quan đến các đặc tính nước thải của bệnh viện và của thành phố thì có thể liên hệ lấy số liệu ở đâu và cần những giấy tờ gì ạ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Cơ quan quản lý trực tiếp về vấn đề bản hỏi là: Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn và Sở Xây dựng. Để được cung cấp thông tin, số liện liên quan bạn xin giấy giới thiệu của nhà Trường và liên hệ trực tiếp với các cơ quan trên.

Câu hỏi cùng chuyên mục