,

Giấy phép về môi trường để được hoạt động sản xuất lại

Trần Hồng Quang - quangth.gci@gmail.com
HỎI:

Kính gửi sở tài nguyên và môi trường!
Xưởng sản xuất của công ty em bị cháy, tất cả các giấy tờ đều bị cháy hết, công ty muốn hoạt động lại thì phải cần những thủ tục gì về môi trường ạ, xin cấp lại hay phải lập lại báo cáo ĐTM.
Chân thành cả ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vì vậy bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chi cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường Trường Chinh, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn cụ thể (ĐT: 0273.980.367). 

Câu hỏi cùng chuyên mục