,

Đào giếng trên đất nhà mình có cần xin phép?

Lê Anh - leanh@yahoo.com
HỎI:

Lê Anh - Chiem Hoa:

Gia đình tôi có một cái giếng đã từ nhiều năm nay. Do thời gian gần đây nước giếng bẩn và tanh, gia đình tôi quyết định lấp đi. Thay vào đó chúng tôi có dự định đào một cái mới. Nhưng nghe mọi người nói nếu gia đình tôi làm như vậy là vi phạm pháp luật. Tôi nghĩ đào giếng trên đất nhà mình thì có gì sai đâu. Rất mong quý sở giải đáp giúp.

TRẢ LỜI:
Nội dung câu hỏi của bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bạn như sau:

Nước giếng có mùi tanh và bẩn là biểu hiện của nguồn nước đã bị ô nhiễm, gia đình không tiếp tục sử dụng và lấp đi là biện pháp hợp lý để bảo vệ sức khỏe và chống ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Do vấn đề bạn hỏi không nói rõ giếng đào có xây dựng đúng quy trình về vệ sinh môi trường không, có gần các nguồn gây ô nhiễm môi trường không, nên không khẳng định được nguyên nhân gây ô nhiễm. Tuy nhiên, việc đào thêm giếng mới trong khu đất của gia đình bạn để sử dụng không vi phạm các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 1998, nhưng khi bạn đào giếng mới phải đảm bảo đới vệ sinh môi trường. Trong trường hợp giếng mới đào đã đảm bảo các yếu tố vệ sinh môi trường nhưng nước dùng vẫn có mùi tanh, bẩn thì chưa nên sử dụng, gia đình cần lấy mẫu gửi cơ quan chức năng (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh) phân tích, xem xét. Rất mong bạn lưu ý vấn đề này.

Câu hỏi cùng chuyên mục