,

Đặc điểm của sông Lô

Hoàng Đức - kz.nongdanvietnam@gmail.com
HỎI:

Có thế cung cấp cho tôi một số thông tin về lưu lượng dòng chảy, chế độ nước,mức độ ô nhiễm, đặc điểm phù sa của sông Lô được không? Tôi có thử tìm trên các trang mạng nhưng nó nói quá khái quát! Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở TN&MT trả lời như sau:

Nếu như bạn cần biết chi tiết các thông tin về lưu lượng dòng chảy, chế độ nước, mức độ ô nhiễm, đặc điểm phù sa của sông Lô. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp tới Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Tuyên Quang để được cung cấp.

Câu hỏi cùng chuyên mục