Gửi câu hỏi

NĐ 40

đặng thị hậu - hau.khmt@gmail.com

Hỏi: theo NĐ40/2019 /NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. phần phụ lục II DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.....ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tại nhóm các dự án về xây dựng số thứ tự số 8 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác. theo cột 5 đối tượng phải đăng ký kế hoạch BVMT từ 20 đến dưới 100 giường bệnh là phải lập. Trường hợp các cơ sở khám chuyên khoa răng hàm mặt thì có phải lập KHBVMT trường không ạ.  Xem tiếp »

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình giao thông

Phạm Hoàng - huongtrang.co@gmail.com

Hỏi: Đơn vị tôi đang làm tư vấn thiết kế 1 dự án đường giao thông nông thôn A, 6,5km. Loại công trình giao thông cấp IV. CHo tôi hỏi, theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, tuyến đường trên có phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường không?  Xem tiếp »

Báo cáo hoàn thành đề án bvmt chi tiết

Tuấn Anh - nejiloveyoy12@gmail.com

Hỏi: Kính gửi Sở TNMT,
Công ty tôi đã được phê duyệt Đề án BVMT chi tiết năm 2009. Năm 2011 chúng tôi mở rộng, nâng công suất trong đó đã hoàn tất việc xây dựng hệ thố g xử lý nước thải mới 100%. Năm 2013, chúng tôi mới lập Đề án BVMT chi tiết mới, trong đó đã nêu đầy đủ các hạng mục công trình bvmt đã xây dựng năm 2011, không phát sinh hạng mục nào mới và đã được phê duyệt. Tôi xin hỏi công ty tôi có phải thực hiện lập báo cáo hoàn thành đề án BVMT nữa không vì đến nay các công trình bvmt không thay đổi so với đề án phê duyệt năm 2013.  Xem tiếp »

ĐTM môi trường

Đỗ Anh Đức - anhduc95qm@gmail.com

Hỏi: Làm thế nào để biết đó là ĐTM cấp bộ hay ĐTM cấp sở hoặc nhỏ hơn là Kế hoạch bảo vệ mt ạ ?  Xem tiếp »

Hồ sơ môi trường

Trang Thu - melodythuyluc@gmail.com

Hỏi: Kính chào Quý sở,
Đối với một cơ sở sản xuất đi vào hoạt động sau ngày 1/4/2018 (sau 36 tháng kể từ ngày Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực) nhưng hiện nay vẫn chưa có Kế hoạch BVMT (cơ sở thuộc đối tượng phải lập KHBVMT).
Tôi có tìm hiểu thì trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP khoản điều 22 chỉ nói đến trường hợp những cơ sở hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa có hồ sơ môi trường, không nói đến những trường hợp hoạt động sau ngày 1/4/2015.
Hơn nữa, sau ngày 1/4/2018 thì nhiều nơi đã không tiếp nhận đề án BVMT chi tiết/đơn giản nữa.
Vậy những đơn vị này làm cách nào để khắc phục?  Xem tiếp »