Gửi câu hỏi

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các doanh nghiệp

Vũ Vân Anh - rabbit1808@gmail.com

Hỏi: Xin hỏi về thời gian nộp báo cáo quan trắc định kỳ đối với các doanh nghiệp?
1. Đối với doanh nghiệp nằm trong các CCN thì thời gian nộp báo cáo quan trắc định kỳ và thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường được quy định như thế nào? thời gian nộp cụ thể được quy định tại NĐ, TT nào?
2. Đối với các doanh nghiệp không thuộc các khu, CCN thì thời gian nộp như thế nào?
3. Đối với các doanh nghiệp được phê duyệt ĐTM thuộc thẩm quyền của tỉnh thì có phải nộp BC quan trắc và báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho UBND huyện nơi có dự án hay không?  Xem tiếp »

Nội dung báo cáo ĐTM theo NĐ 40

Lehung - lehungmtqt@gmail.com

Hỏi: Kính gửi Quý Sở.
Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2019, theo đó, đối với các cơ sở SXKD đã đi vào sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo Phụ lục II, thì bị xử phạt hành chính và phải lập ĐTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Quy định thì phải đánh giá tác động môi trường trong các giai đoạn: GPMB, chuẩn bị thi công; thi công và vận hành dự án. Tuy nhiên đối với Nhà máy đã hoạt động ổn định thì nội dung : Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp giảm thiểu trong giai đoạn GPMB và thi công xây dựng có cần đề cập trong báo cáo không? nếu có thì chi tiết như một dự án bình thường hay là viết chung chung về những giải pháp đã thực hiện.
Rất mong, ý kiến của Quý Sở để Công ty hoàn thiện Hs, trình thẩm định, phê duyệt
Trân trọng.  Xem tiếp »

Khi nào lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện

nguyen doan kieu - nguyendoankieu@yahoo.com

Hỏi: - Bạn tôi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thủy điện 18MW, đã được Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt BCTĐMT (ĐTM),
nay dự án được nâng công suất từ 18 lên 20MW, nhưng không nâng qui mô nhà máy, dung tích hồ chứa, không phải thu hồi đất bổ sung ( chỉ thay đổi công suất lắp máy, còn các thông số khác, các hạng mục khác giữ nguyên)
xin hỏi: như vây có phải làm lại Báo cáo DGTĐMT (ĐTM) theo NĐ 18/NĐ-CP hay không.  Xem tiếp »

Báo cáo ĐTM

Nguyễn Thành Luân - nguyenthanhluan721998@gmail.com

Hỏi: Đối tượng phải lập Đtm ở nghị định 40/2019 là như thế nào ạ? Có sự khác so với nghị đinh 18/2015 k ạ?  Xem tiếp »