,

Báo cáo hoàn công các công trình bảo vệ môi trường

Vũ Quốc Trịnh - vquoctrinh.mt@gmail.com
HỎI:

Kính gửi Sở Tài nguyên Môi trường !
Công ty em đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư sản xuất các phụ kiện điện từ cho điện thoại di động và sản xuất linh kiện cho xe có động cơ (nguyên liệu chính là nhựa). Bên em đang dự định làm Báo cáo đánh gia tác động môi trường cho Dự án này.
Bên Công ty em thuộc danh mục sản xuất linh kiện điện tử hay là sản xuất các sản phẩm từ nhựa ạ. Bên em có phát sinh công đoạn sơn liệu bên em có phải làm Báo cáo hoàn công các công trình bảo vệ môi trường không ạ
Em xin trân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Công ty bạn đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư có 02 mục: Sản xuất các phụ kiện điện tử cho điện thoại di động và sản xuất linh kiện cho xe có động cơ với nguyên liệu chính là từ nhựa. Tuy nhiên, nội dung bạn hỏi chưa nêu rõ quy mô, công suất của dự án nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn cụ thể cho bạn được. Bạn liên hệ trực tiếp với Chi cục Bảo vệ môi trường Tuyên Quang để được hướng dẫn cụ thể. Địa chỉ: Số 429 đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0207.3980.367.

Câu hỏi cùng chuyên mục