làm đơn tố cáo

Phan Văn Châu - chaugarung1@gmail.com
HỎI:

Trong địa bàn thôn xóm chúng tôi gần đây có một dự án xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động thì đã xả trực tiếp nước thải không qua xử lý vào kênh hồ làm nước đổi màu và hôi thối, tôm cá chết hàng loạt. Được biết kênh hồ này cung cấp nước sinh hoạt cho toàn thôn xóm. Nhiều lần cán bộ đã tới nói chuyện nhưng không thành. Vậy cho chúng tôi hỏi:
1, Trình tự, thủ tục để làm đơn tố cáo như thế nào, nộp đơn cho ai, cơ quan nào có trách nhiệm xử lý?
2, Chủ nhà máy có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?
Xin chân thành cảm ơn

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Để xử lý nhà máy sản xuất tinh bột sắn khi hoạt động gây ô nhiễm môi trường như bạn đã nêu, đề nghị bạn làm đơn gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoặc Sở Tài nguyên và môi trường (nơi có nhà máy sản xuất tinh bột sắn hoạt động) để được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng nếu phát hiện chủ nhà máy có sai phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục