,

Tư liệu về địa chất , khí tượng và thủy văn

Vũ Văn Thắng - thangpxa@gmail.com
HỎI:

Em là sinh viên khoa quy hoạch trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, Đang thực hiện đồ án tốt nghiệp. Đề tài quy hoạch chuẩn bị kĩ thuật thành phố Tuyên Quang.Em muốn xin số liệu về khí tượng ,địa chất và thủy văn (Sông Lô),để thực hiện tốt đồ án
Mong Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện giúp đỡ
Em xin cảm ơn

TRẢ LỜI:
Với câu hỏi này của bạn, đề nghị bạn liên hệ với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Tuyên Quang để được cung cấp.

Câu hỏi cùng chuyên mục