,

Biến đổi khí hậu

NÔNG THANH BƯỞI - ahnncharlies@gmail.com
HỎI:

Em là sinh viên trường đại học khoa học thái nguyên. em đang làm báo cáo tìm hiểu về hiện trạng của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp trong địa bàn tỉnh để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng và kế hoạch hành động trong giai đoạn 2017-2020. mong được sự giúp đỡ và cung cấp tài liệu của tỉnh để em hoàn thành tốt bài báo cáo lần này. em xin chân thành cảm ơn!!

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bạn như sau:

Hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể nào về tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Câu hỏi cùng chuyên mục