,

Hỏi về việc tách đất

Phạm Phương Liên - Sơn dương, Tuyên quang
HỎI:

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tuyên quang, tôi xin hỏi một việc như sau: Vừa qua tôi cùng anh trai chung nhau mua một mảnh đất đấu giá tại khu dân cư xã Ninh lai, diện tích 375 m2 có mặt tiền là 15m. Giờ chúng tôi muốn tách thành 2 đôi thửa đất cho mỗi người một nửa có được không ạ?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc tách thửa đất thuộc khu đất đấu giá khu dân cư xã Ninh Lai (thửa đất ở) phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết công trình Khu dân cư Ninh Lai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang:

“Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

1. Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn, thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36 m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thửa đất đề nghị chia tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.

b) Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 (bốn) mét, chiều sâu tối thiểu là 09 (chín) mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

Vì vậy, đề nghị ông/bà liên hệ với cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương để được hướng dẫn theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục