,

Thủ tục tách sổ đỏ cho con

Nguyễn Đức Long - duclongtc2@gmail.com
HỎI:

Kính Gửi Quý cơ quan.
Gia đình bố tôi ở Thị Trấn Sơn Dương có 1 mảnh đất đã cấp Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng đất. Giờ muốn tách 2 phần cho tôi và em tôi. Xin hỏi thủ tục tách sổ đỏ và cấp sổ đỏ cho mảnh đất mới được tách.
Xin cảm ơn

TRẢ LỜI:
Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Trang tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Gia đình bạn muốn đo đạc để chia tách thửa đất để cho bạn và em bạn, đề nghị bạn đến Bộ phận Một cửa của UBND huyện Sơn Dương để được hướng dẫn nộp đơn đo tách thửa đất. Sau khi có kết quả đo đạc, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện Sơn Dương sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn các thủ tục tiếp theo để cấp GCN cho gia đình bạn.

Câu hỏi cùng chuyên mục