,

Hỏi về thời gian đo đạc

Nguyễn Đức Tuyên - Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh
HỎI:

Gia đình tôi có mảnh đất tên chủ hộ là: Nguyễn Đức Nghĩa, đã ở ổn định từ năm 1969 tại xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên sơn, tỉnh Tuyên Quang, đã đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang và được đơn vị cử cán bộ đo đạc từ ngày 26/11/2021 nhưng đến nay chưa thấy có thông tin về kết quả. Đề nghị đơn vị cho biết sau thời gian đo đạc bao nhiêu ngày thì sẽ có kết quả trả cho người dân ạ?

TRẢ LỜI:

Ngày 19/10/2021, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường nhận được danh sách tiếp nhận trích đo thửa đất trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. (Trong đó có danh sách số đơn 1801, ông Nguyễn Đức Tuyên, Địa chỉ: Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh; Email: ductuyenmc1971@gmail.com; Điện thoại: 0983179389; Địa chỉ thửa đất xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 26/11/2021. Trung tâm đã giao và cử Tổ đo đạc số 1 huyện Yên Sơn tiến hành đo đạc tại thực địa và lập hồ sơ mảnh trích địa chính thửa đất. Trong quá trình thực hiện hồ sơ có nhiều vướng mắc (Về việc xác định nguồn gốc của lối đi tiếp giáp với thửa đất, lồng ghép với bản đồ thu hồi giao đất Trường THPT Xuân Huy nhưng đã được giải quyết và có chữ ký giáp ranh của các bên)

Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ. Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã ký và trình hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khu vực Yên Sơn – Hàm Yên tại văn bản số 107/TTKT-NV ngày 16/02/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị kiểm tra mảnh trích đo địa chính thửa đất. Nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời bằng phiếu ý kiểm kiểm tra của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khu vực Yên Sơn – Hàm Yên.

Câu hỏi cùng chuyên mục