,

Hiến đất làm đường đi chung

Nguyễn Hải Dương - phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
HỎI:

Gia đình tôi có mảnh đất tại phường Hưng Thành, nay muốn tách cho các con. Do các thửa đất bên trong không có lối đi vào nên gia đình phải tự bỏ đất ra làm đường đi vào. Vậy đất bỏ ra làm đường là đất trồng cây lâu năm hay đất ở và căn cứ theo quy định nào?

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông (bà) hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trường hợp thửa đất hộ gia đình ông (bà) đang sử dụng là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở mà nay có nhu cầu sử dụng một phần diện tích đất để làm đường đi (lối đi chung) nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương (quy hoạch làm đường giao thông) thì diện tích sử dụng làm lối đi chung được xác định là đất ở theo quy định tại Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 “Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”

Câu hỏi cùng chuyên mục