,

Thành lập bản đồ địa hình đáy biển

Huỳnh Phan Túy Sơn - huynhphantuyson71@gmail.com
HỎI:

Các công ty đo đạc khi thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ lớn như là 1/1000, 1/2000, 1/5000, thì họ đã sử dụng quy phạm nào ?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
         
Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT ngày 27/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia, tuy nhiên Thông tư chỉ áp dụng cho tỷ lệ 1/10000 và 1/50000.
         
Ngày 22/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Qua nghiên cứu cho thấy Thông tư trên chủ yếu áp dụng cho đo đạc trên mặt đất và những khu vực có diện tích nhỏ.  

Tuyên quang là một tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, kể từ khi thành lập ngành Tài nguyên và Môi trường đến nay chưa thực hiện bất cứ công trình đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển, chưa tiếp xúc về: dụng cụ; vật liệu; thiết bị và phương pháp đo nên không thể giúp quý độc giả câu hỏi trên khi đo đạc, lập bản đồ địa hình đáy biển có tỷ lệ lớn 1/1000, 1/2000, 1/5000. Để biết rõ hơn quý đọc giả cần gửi đến Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải đề nghị giúp đỡ.
 
 

Câu hỏi cùng chuyên mục