,

Xin giấy phép hành nghề quản lý Chất thải nguy hại (CTNH)

Lê Kim Ngân - lekimngan1906@gmail.com
HỎI:

xin chào Quý cơ quan!
Quý cơ quan cho em hỏi một chút, em mới tiếp nhận công việc nên không rõ vấn đề này. Bên em là bệnh viện, có 2 lò đốt, bây giờ cơ quan em cần lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và xin giấy phép hành nghề quản lý CTNH, đơn vị em có thể tự làm báo cáo gửi Sở tài nguyên hay cần thiết phải thuê tư vấn ạ? thời gian xin giấy phép là bao lâu ạ? em cảm ơn quý Sở

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo Quy định Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại, cơ sở bạn đang làm là Bệnh viện, do vậy trong quá trình hoạt động đơn vị có phát sinh chất thải nguy hại, nếu tổng số lượng chất thải nguy hại từ 120kg/năm, đơn vị phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thẩm định cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Bệnh viện nơi bạn công tác có 02 lò đốt chất thải rắn y tế, nếu được phép tự xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại cơ sở mà không phải xin cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại vì đã được tích hợp cùng hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Đơn vị có thể tự lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký chru nguồn thải chất thải nguy hại:

Thời gian được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được Quy định tại  Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Để biết thêm Chi tiết về Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại, bạn có thể truy cập tại websibe của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (http//: tnmttuyenquang.gov.vn))

Câu hỏi cùng chuyên mục