Quyết định phê duyệt hoặc xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường

Ngyễn Thị Lễ - ntle0610@gmail.com
HỎI:

Kính gửi Sở tài nguyên môi trường,
Công ty em chuyên nhập hóa chất về để kinh doanh, tuy nhiên theo nghị định 113/2017 Luật hóa chất quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, mà để làm giấy đó cần phải có "Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của cơ quan Nhà Nước ban hành". Tuy nhiên bên công ty e thuê kho bên ngoài và bên đó có giấy quyết định bảo vệ môi trườn, và bên e có hợp đồng thuê kho. Vậy bên em có cần phải làm riêng tờ giấy quyết định bảo vệ môi trường không hay sử dụng luôn của bên thuê kho được ạ.
Mong được trả lời sớm. Em cám ơn.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Chủ kiểm tra, xem xét lại hồ sơ bảo vệ môi trường của đơn vị cho thuê có phù hợp với quy mô, công xuất và loại hình kinh doanh của đơn vị mình không? nếu phù hợp, đơn vị bạn không phải thực hiện lập hồ sơ giấy tờ về bảo vệ môi trường đối với nhà kho đơn vị thuê. Đơn vị bạn phải thực hiện nghiêm các quy định được phê duyệt, xác nhận trong hồ sơ bảo vệ môi trường.

Nếu hồ sơ bảo vệ môi trường không phù hợp với loại hình kinh doanh của đơn vị bạn. Đơn vị phải thực hiện lâp lại hồ sơ BVMT, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, xác nhận theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục