,

Quyết định phê duyệt ĐTM

Vũ Thị Hân - vuhan.mtvn@gmail.com
HỎI:

Kính gửi Sở tài nguyên,
Bên em có dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt ĐTM, tuy nhiên về công trình bảo vệ môi trường có sự sai lệch vậy bên em cần làm gì để điều chỉnh thông tin trong quyết định phê duyệt ĐTM ạ. (trong quyết định là 3 hệ thống xử lý bụi khô và 5 hệ thống xử lý bụi ướt, nhưng thực tế bên em là 4 hệ thống xử lý bụi khô và 4 hệ thống xử lý bụi ướt.
Kính mong sở tài nguyên giải đáp giúp bên em với ạ.
Trân trọng cảm ơn.
Mong sở tài nguyên gửi câu trả lời vào địa chỉ email riêng của em ạ. (vuhan.mtvn@gmail.com)

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn nêu chưa rõ sự sai lệch hệ thống xử lý bụi là trong “Hồ sơ ĐTM so với Quyết định phê duyệt ĐTM” hay “Quyết định ĐTM so với khi triển khai xây dựng” nên chưa thể tư vấn cho bạn. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi triển khai thực hiện dự án để được tư vấn rõ hơn. 

Câu hỏi cùng chuyên mục