,

Quan trắc tự động

Nguyễn Thùy Linh - Linhminn96@gmail.com
HỎI:

Cho em hỏi là thủ tục để thực hiện trạm quan trắc tự động và sau khi hoàn thành trạm thì cần thực hiện những thủ tục nào nữa không ạ

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ về trạm quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải hay khí thải nên chúng tôi chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi của bạn. Để tìm hiểu về quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải hoặc khí thải, bạn có thể tham khảo tại khoản 20, khoản 23, Điều 3, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Các quy định kỹ thuật quan trắc môi trường bạn có thể tham khảo tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết, bạn liên hệ với Chi cục bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang hoặc qua số điện thoại 02073.980367.

Câu hỏi cùng chuyên mục