,

Muốn tìm nơi thực tập

tuyến văn - vantuyen.mt92@gmail.com
HỎI:

cho em hỏi ở sở tnmt tuyên quang có nhận sv năm cuối về thực tập không ngành công nghệ kỹ thuật môi trường?

TRẢ LỜI:

Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời bạn như sau:

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều tiếp nhận sinh viên năm cuối có chuyên ngành học về lĩnh vực tài nguyên và môi trường về thực tập tại Sở.

Điều kiện để được tiếp nhận thực tập:

- Giấy giới thiệu sinh viên thực tập;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;

- Trong quá trình thực tập, phải chấp hành đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên, Sở Tài nguyên và Môi trường rất hoan nghênh và tạo điều kiện tốt nhất để bạn được thực tập tại Sở.

Câu hỏi cùng chuyên mục