,

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta đã có bao nhiêu doanh nghiệp được cấp phép về khai thác và xả nước thải

Ma Tien Dung - mtdung.tq@gmail.com
HỎI:

Ma Tien Dung - Son Duong, Tuyen Quang:

Xin quý sở cho tôi biết: hiện nay trên địa bàn tỉnh ta đã có bao nhiêu doanh nghiệp được cấp phép về khai thác và xả nước thải. Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, Bộ Công nghiệp đã cấp phép khai thác nước cho Công ty cấp thoát nước tỉnh Tuyên Quang.

Các tổ chức có nhu cầu hoạt động khai thác nước và xả nước thải đang hoàn thiện các hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Câu hỏi cùng chuyên mục