đặc điểm sinh thái của các sông, hồ chính của khu vực Sơn Dương

nguyễn thị thanh chương - conduongchonggai250491@gmail.com
HỎI:

Đặc điểm sinh thái của khu vực Sơn Dương
Đặc điểm sinh thái của các sông hồ chính của khu vực Sơn Dương

TRẢ LỜI:

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường không có tài liệu đánh giá chi tiết đặc điểm sinh thái của các sông, hồ chính khu vực Sơn Dương. Mong bạn thông cảm.

Câu hỏi cùng chuyên mục