,

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tạ Thị thuý - Tổ 6 - phường đội cấn - Thành phố Tuyên quang
HỎI:

Gia đình tôi có mua 01 miếng đất trên sổ chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đất đến năm 2063. Nay gia đình tôi có nhu cầu chuyển đổi sang đất ở để xây dựng nhà cửa sinh sống thì có chuyển đổi được không ? Hoặc có thể xin cấp giấy xây nhà cấp 4 nhà tạm được không? Địa phương tôi thuộc thành phố thì tôi đến cơ quan nào để làm thủ tục?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

- Việc hộ gia đình, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm mà muốn chuyển đổi sang đất ở thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện) cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 và Điều 59 Luật đất đai năm 2013, đồng thời đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Điều 52 Luật Đất đai, Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Văn bản số 33/TNMT-CCĐĐ ngày 09/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Để xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng nhà ở, đề nghị bà liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất đề nghị để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục