,

Lập Kế hoạch bảo vệ Môi tường

Vũ Văn Văn - vuvanbn@gmail.com
HỎI:

Quý Cơ quan cho e hỏi chút ạ, bên e vừa ký hợp đồng thuê nhà xưởng của một Công ty có Giấy chứng nhận đầu tư vừa sản xuất vừa cho thuê nhà xưởng. Tuy nhiện Bên cho thuê chưa thực hiện hồ sơ ĐTM; cho nên khi bên em đi nộp hồ sơ cho Kế hoạch Bảo vệ môi trường cho dự án thuê nhà xường để sản xuất của Công ty em. Thì cơ quan chức năng trả hồ sơ và yêu cầu bên em bổ sung hồ ĐTM của đơn vị cho thuê. Nội dung của cơ quan trên có đúng không ạ!
việc trả hồ sơ căn cứ vào điều, khoản, nghị đinh nào.
Em xin cảm ơn

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn không đầy đủ thông tin về dự án của đơn vị bạn cũng như đơn vị cho thuê nhà xưởng, nên chưa thể khẳng định được việc trả hồ sơ của cơ quan chức năng đúng hay sai. Vấn đề này đề nghị bạn chuẩn bị các hồ sơ có liên quan đến dự án và liên hệ trực tiếp với Chi cục bảo vệ môi trường nơi thực hiện dự án để được tư vấn rõ hơn.

Câu hỏi cùng chuyên mục