,

Đổ rác thải ra ven đường

Hoàng Hà - hha.tptq@gmail.com
HỎI:

Hoàng Hà - TX Tuyen Quang:

Tôi thấy có nhiều nơi ở thị xã đổ rác thải ra ven đường thành những bãi rác rất lớn để chờ xe chở rác tới. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe vào buổi tối hoặc chiều muộn để hót rác. Trong cả ngày thì lượng rác rất nhiều và bốc mùi khó chịu. Vừa ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan đường phố. Liệu tình trạng này có thể chấm rứt không? và cơ quan nào chịu trách nhiệm? Xin quý sở trả lời giúp.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ban như sau:

Trong địa bàn thị xã Tuyên Quang đã quy định các điểm chứa rác tạm thời (chân rác), Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang giao cho Công ty quản lý và phát triển đô thị thực hiện việc thu gom và vận chuyển rác từ các đường phố, khu dân cư đến chân rác tập trung và từ chân rác đến khu bãi rác tập trung bằng các phương tiện xe đẩy và xe ô tô. Việc vận chuyển rác chủ yếu được thực hiện vào buổi sáng sớm và buổi tối. Việc để rác tồn đọng trong ngày ở các chân rác gây ô nhiễm môi trường như bạn phản ánh chủ yếu do nguyên nhân sau:

- Ý thức thu gom, tập kết rác của các tổ chưc, cá nhân đến chân rác không đúng thời điểm thu gom chuyển đi theo quy định.

- Ý thức của tổ chức, cá nhân đỗ rác không đúng những vị trí chân rác đã quy định nên đơn vị thu gom rác không kịp thời thu gom vận chuyển.

Những vấn đề trên hoàn toàn có thể khắc phục được nếu trách nhiệm của Công ty quản lý và phát triển đô thị thương xuyên kiểm tra đôn đốc, xử lý nghiên những đối tượng vi phạm; các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành việc đỗ rác đúng theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục